GİRİŞ YAP

AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

1-VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz BZM ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Verileriniz aşağıda açıklanmış olan kapsamlar için toplanmaktadır.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMACI

İlgili kişi olarak web’e erişim sağlandığı taktirde IP adres bilgisi buna bağlı çerez ve diğer bilgileri işlenmekte olup ,şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve analiz çalışmalarının yürütülmesi amacında işlenmektedir.(Resmi kurumlarca belirtilmiş olan bilgi saklama ,raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak.)

İlgili muhatap olarak ,web’de  olan form veya formları doldurmanız halinde yukarıdaki verilere ek olarak ad-soyad bilgisi, telefon numarası ,elektronik posta adresi talep içeriği işlenmektedir.

İlgili kişilerde ticari elektronik izin verenlerin izin bilgisi de işlenmektedir. Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak sorumlulukların yerine getirilmesi ,organizasyon etkinlik yönetiminin sağlanması, mal hizmet satış ve satış sonrası etapların ,pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca şirketimizden almış olduğunuz kiralama hizmetinde doğabilecek olumsuz olayların (dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, kaçakçılık, alkollü araç kullanımı, farklı kişiye araç kullandırma gibi) sonucunda, bu olayın gelecekteki kiralamalar bakımından risk olacağı düşünüldüğü taktirde şirketimiz datasında işlenebilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları hususundaki detay bilgiler https://bzmrentacar.com  adresinden erişilebilen BZM ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  aydınlatma metni yayınında yer almaktadır.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AMACI

İşlenen kişisel verileriniz, kanunda belirtilen şartlara uygun olarak ; organizasyon ve etkinlik süreçlerini yönetme, pazarlama analiz çalışması süreçlerinin, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, iletişim faaliyet süreçlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak ;çağrı merkezi hizmeti sunan, memnuniyet anketi yapan, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları ile BZM ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ hissedarlarına ,iştiraklerine ,kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ,idari mercilere ,yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılabilir. Ayrıca yine yasal zorunluluk olan ;kiralayan kişiler için geçerli olmak üzere Emniyet genel Müdürlüğü’ne KABİS sistemi üzerinden aktarılmaktadır.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz BZM ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yukarıda sayılmış olan amaçlar kapsamında tamamen veya kısmen sistemin bir parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilir. Buna göre online web formları, seyahat acente formu, kurumsal araç kiralama formu, kişisel araç kiralama formu ile toplanır.

İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA GÖRE HAKLARI

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Whatsapp İçin Tıklayınız
Merkez Ofis Bilgilerimiz ve Çalışma Saatlerimiz
 • İstinye Mah. Katar Cad. No:37 Sarıyer/İstanbul
 • +90 212 323 2121
 • info@bzmrentacar.com
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
 • PAZARTESİ 09:00 - 19:00
 • SALI 09:00 - 19:00
 • ÇARŞAMBA 09:00 - 19:00
 • PERŞEMBE 09:00 - 19:00
 • CUMA 09:00 - 19:00
 • CUMARTESİ 09:00 - 19:00
 • PAZAR 09:00 - 19:00
E - Bülten

Kampanyalardan Faydalanmak İçin Mail Adresinizi Girmeniz Yeterli Olacaktır

© 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. (Site Programcısı ve Tasarımcısı RENT A CAR SİTELERİ)